Vastuullisuus

Vastuullisuus- eli ESG-raportointia edellytetään lähitulevaisuudessa myös pienemmiltä yrityksiltä. Edelläkävijänä raportoimme toimintamme vastuullisuudesta jo nyt ESG-raportointia koskevaa direktiiviä mukaillen, vaikka direktiivi ei vielä suoraan velvoita meitä raportoimaan.

Sosiaalinen vastuullisuus

Työntekijämme saavat vähintään toimialamme työntekijöitä edustavan Erto:n suositusten mukaista palkkaa ja lisäksi oikeudenmukaisesti erilaisia tehtäväkohtaisia lisiä. Työntekijän ja yhtiön välillä on aina kirjallinen työsopimus. Työterveyshuolto on asianmukaisesti järjestetty.

Työntekijöillämme on työsuhde-etuina kuntosali, lounasetu ja laaja vapaa-ajan tapaturmavakuutus turvaamassa nopeaa pääsyä yksityiseen sairaanhoitoon. Suuri osa rutiinitöistämme voidaan tehdä etätyönä, jolloin meillä on vähemmän tarvetta tulla rutiinien vuoksi joka päivä toimistolle. Yhtiömme noudattaa tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koko organisaatiossa sekä rekrytoinneissa.

Osallistumme asiakkaiden ja muiden sidosryhmiemme kehittymiseen sekä tuemme paikallisesti yleishyödyllistä toimintaa. Kohtelemme asiakkaitamme lämpimästi ja suurella sydämellä. Yhtiömme seuraa ja pitää yllä sen hyvää mainetta toimintapaikkakunnillaan. Toimitilaamme on aina mukava tulla ja kohdata ystävällinen henkilökuntamme.

Taloudellinen vastuullisuus

Toimimme tehokkaasti ja kannattavasti sekä maksamme säntillisesti lakisääteiset ja muut velvoitteemme. Rahoittajamme saavat panoksilleen korkoa ja läpinäkyvästi tietoa yhtiömme taloustilanteesta. Laskutamme asiakkaita palveluistamme tarkasti ja oikein sekä oikaisemme mahdolliset puutteet viipymättä.

Tilitoimistopalvelut Taloustaitajalta

Vastuullinen energian käyttö ja kierrätys

Yhtiömme on puolittanut sähköenergian kulutuksensa vuodesta 2020 vuoteen 2023, vaikka liikevaihtomme on lähes kaksinkertaistunut tuona aikana. Lämmitysmuotona meillä on 95% osuudella biopolttoaineisiiin nojaava paikallisesti tuotettu kaukolämpö. Lajittelemme toimitiloissamme syntyvän kierrätyskelpoisen materiaalin edelleen toimitettavaksi kierrätyspisteelle.

Vastuullinen hallinto (Governance)

Yhtiömme pitää yllä tietoisuutta riskeistämme taloudessa ja toiminnassa yhtiön sisällä ja ulkopuolella. Toimitilamme on elektronisesti valvottu ja vartiointipalvelun alainen. Kaikki taloushallinto on sähköisissä järjestelmissä ja rahaliikenne tapahtuu ainoastaan maksuliikettä välittävien pankkien kautta. Tunnemme asiakkaamme. Yhtiö tekee päätöksiä niin, että kaikista päätöksistä jää kirjallinen jälki. Toimintaa varmistetaan tietojärjestelmien kaksoisvarmistamisella sekä henkilöiden osalta nimetyllä varahenkilöllä joka asiakkaalle ja tehtävässä. Toiminnan riskejä on turvattu vakuutuksilla kattavasti. Yhtiöllä on käytössä whistleblower-järjestelmä, jossa kuka tahansa henkilöstön jäsen voi ilmoittaa johdolle epäilystä herättävästä toiminnasta.