Isännöintipalvelut

Isännöintipalvelut Taloustaitajalta

ASUKAS- JA OSAKASREKISTERIN HALLINNOINTI JA TIEDOTUS

Asukas- ja osakasluettelon ylläpito, tiedottamiset esimerkiksi autopaikoista ja saunavuoroista, lukitus- ja avainturvallisuuden ylläpitotehtävät sekä vika-, huomautus- ja muuttoilmoitukset.

Isännöintipalvelut Taloustaitajalta

VUOSIKOKOUKSET

Kokousasioiden valmistelu ja kokouskutsut, pöytäkirjanpito ja laadinta sekä päätösten täytäänpanosta huolehtiminen.

Isännöintipalvelut Taloustaitajalta

KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Tehtäviin kuuluu myös talous- ja toimintasuunnittelun ja raportointi sekä maksuliikenteen hoitaminen ja raportointi sekä vastikesuoritusten edellyttämän maksuliikenteen järjestäminen. Hoidamme myös lainojen lyhennykset, jyvitykset ja lainaosuuksien laskennan.

Isännöintipalvelut Taloustaitajalta

KIINTEISTÖHOIDON JOHTAMINEN JA VALVONTA, SOPIMUSASIAT JA VIRANOMAISILMOITUKSET

Kiinteistön pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman luominen ja hallinnointi, päivittäistä korjaus- ja kunnossapitotoiminnan huolehtimista sekä tarvittavien projektien valvomista. Kiinteistönhoito- ym. sopimusten hallinta ja viranomaisilmoituksien teko sekä yhtiön työntekijöiden työsuhdeasiat.